La Reconnexió Personal

Originalment nostres meridians energètics estaven connectats amb les línies Llei del planeta i alhora amb la xarxa energètica de l'Univers. En algun moment de la nostra història com a humanitat vam perdre parcialment aquesta connexió i amb ella l'accés al nostre veritable potencial de consciència.

 La RECONNEXIÓ PERSONAL torna a connectar el teu sistema de línies energètiques amb aquesta xarxa d'Intel·ligència Atemporal. Alhora que facilita l'intercanvi accelerat d'Energia, Llum i Informació que es troba en les freqüències de Reconnective Healing.

D'aquesta manera, recuperes el teu patró de vibració original com a ésser humà ple, i sintonitzes amb el teu propòsit de vida.

Tot i que la Reconnexió Personal no està enfocada en la curació de malalties, és freqüent que es donin curacions també a nivell físic ja que el procés activa la pròpia capacitat de sanar de cada persona.

La majoria de les persones que s'han reconnectat coincideixen en l'experiència de que la seva vida s'ha transformat profundament, que hi ha un abans i un després de la seva Reconnexió. Aquest procés pot donar-se de manera immediata o anar-se desplegant al llarg del temps, cadascú la rep de la manera que és més adequada per a ell en aquest moment.

Realment la Reconnexió Personal és un salt quàntic en la teva evolució com a ésser humà!

En què consisteix UNA RECONNEXIÓ PERSONAL

La Reconnexió Personal es facilita sempre en forma presencial en 2 sessions separades per una o dues nits de descans. No necessites cap preparació en especial, només et convido a que la rebis sense expectatives, permetent que t'ajudi allà on més ho necessitis. Es rep una sola vegada en la vida, ja que un cop quedi activada la teva estructura energètica romandrà així per sempre.

CATALA