La Reconnexió Personal

Originalment nostres meridians energètics estaven connectats amb les línies Llei del planeta i alhora amb la xarxa energètica de l'Univers. En algun moment de la nostra història com a humanitat vam perdre parcialment aquesta connexió i amb ella l'accés al nostre veritable potencial de consciència.

 La RECONNEXIÓ PERSONAL torna a connectar el teu sistema de línies energètiques amb aquesta xarxa d'Intel·ligència Atemporal. Alhora que facilita l'intercanvi accelerat d'Energia, Llum i Informació que es troba en les freqüències de Reconnective Healing.

D'aquesta manera, recuperes el teu patró de vibració original com a ésser humà ple, i sintonitzes amb el teu propòsit de vida.

Tot i que la Reconnexió Personal no està enfocada en la curació de malalties, és freqüent que es donin curacions també a nivell físic ja que el procés activa la pròpia capacitat de sanar de cada persona.

La majoria de les persones que s'han reconnectat coincideixen en l'experiència de que la seva vida s'ha transformat profundament, que hi ha un abans i un després de la seva Reconnexió. Aquest procés pot donar-se de manera immediata o anar-se desplegant al llarg del temps, cadascú la rep de la manera que és més adequada per a ell en aquest moment.

Realment la Reconnexió Personal és un salt quàntic en la teva evolució com a ésser humà!

En què consisteix UNA RECONNEXIÓ PERSONAL

La Reconexión Personal se facilita siempre en forma presencial en 2 sesiones separadas por una o dos noches de descanso. No necesitas ninguna preparación en especial, solo te invito a que la recibas sin expectativas, permitiendo que te ayude allá donde más lo necesites. Se recibe una sola vez en la vida, ya que una vez quede activada tu estructura energética permanecerá así para siempre.

CATALA